دیکشنری م مركز گريز (centrifuge)


مركز گريز (centrifuge)

يك مركز گريز، ماشيني است كه مي‌تواند اثراتي مانند اثرات جاذبه قوي ايجاد كند. اين ماشين مجهز به موتور با بازويي بزرگ است. در انتهاي بازو يك قسمت كوچك قرار دارد كه انسان‌ها، حيوانات يا ابزار را مي‌تواند با سرعت‌هاي مختلف بچرخاند. يكي از قسمت‌هاي ضروري تعليم يك فضانورد، قرار گرفتن در مركز گريز است. اين ماشين به فضانوردان تجربه شتاب بالا و نيروي G بالا را در طول پروازهاي فضايي كه خواهند داشت، ميدهد.

فضانوردان، ساعت‌هاي متوالي در مركز گريز تعليم مي‌بينند.

منبع :  www.noojum.com