دیکشنری ت تقويم (clendar)


تقويم (clendar)

يك تقويم، روشي براي تقسيم بندي زمان به دوره‌هاي مناسب مانند روز، هفته، ماه است. اكثر تقويم‌ها براساس سال يا مدت زمان يك گردش زمين در مدار خود به دور به دور خورشيد مي‌گردد، حول محور خود 25/365 بار مي‌چرخد. هر سال 365 روز در نظر گرفته شده است و يك روز اضافه در هر چهار سال براي برطرف كردن اين اختلاف به سال افزوده مي‌شود كه اين يك سال را كبيسه مي‌خوانند.

تقويم‌هاي گوناگوني در طول تاريخ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

منبع :  www.noojum.com