دیکشنری ن ناوستار (Navstar)


ناوستار (Navstar)

ناوستار، نام یک ماهواره دریانوردی می باشد. این ماهواره توسط ایالات متحدۀ امریکا در سال 1978 میلادی پرتاب گردید. ناوستار دائماً تپ های مشخص کنندۀ زمانی و مکانی ارسال می کند.

ناوستار نام اختصار سیستم دریانوردی با استفاده از زمان و گسترۀ مکانی است.

منبع :  www.noojum.com