دیکشنری ا اتاكارينا (حمال) Eta Carinae


اتاكارينا (حمال) Eta Carinae

اتاكارينا ستاره‌اي در صورت فلكي كارينا (حمال) است. اين ستاره در مركز سحابي اتاكارينا قرار دارد. در حدود 100 سال پيش ستاره ياد شده دومين ستاره درخشان در آسمان بود، اما سپس تاريك شد. و اكنون به نظر مي‌رسد كه دوباره در حال درخشانتر شدن است. دانشمندان عقيده دارند كه اتاكارينا ممكن است به يك ابرنواختر تبديل گردد. اتاكارينا جرمي معادل 100 برابر جرم خورشيد دارد.

منبع :  www.noojum.com