دیکشنری م مأموریت (mission)


مأموریت (mission)

مأموریت، کلمه ای است که یک فضاپیمای تحقیقاتی و وظیفه ای را که باید انجام دهد، توصیف می کند.

اولین مأموریت با سرنشین در سال 1961 میلادی توسط یوری گاگارین از اتحاد جماهیر شوروی انجام گرفت.

منبع :  www.noojum.com