دیکشنری م ماه نورد (Lunar Roving Vehicle)


ماه نورد (Lunar Roving Vehicle)

ماه نورد وسیله ای است که برای سفر بر روی سطح ماه طراحی شده است. قدرت آن از موتورهای الکتریکی که به وسیلۀ باطری کار می کنند، تأمین می گردد و قادر به حمل دو مسافر است.

در سال 1971 میلادی دو فضانورد به وسیلۀ ماه نوردشان، سه بار ماه را نوردیدند.

منبع :  www.noojum.com