دیکشنری ا ابرهای ماژلان (Magellanic Clouds)


ابرهای ماژلان (Magellanic Clouds)

ابرهای ماژلان دو کهکشان هستند که قسمتی از کهکشان  های گروه محلی محسوب می گردند. ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک تقسیم می گردند. آنها از نوع کهکشان های نامنظم هستند.

ابرهای ماژلان از زمین مانند قسمت های جدا شده ای از راه شیری به نظر می رسند.

منبع :  www.noojum.com