دیکشنری ک كشش (drag)


كشش (drag)

كشش، نيروي كشندگي يا مقاومت است كه توسط يك جرم در حال حركت سريع در جو احساس مي‌شود. به طور مثال هوا قادر است بر روي يك فضاپيماي در حال حركت مداري به عنوان يك نيروي كشندگي عمل كند. كم شدن پيوسته ارتفاع فضاپيما در مدار، تاثير كشش را نمايان مي‌كند. در ارتفاع بيش از 240 كيلومتر، ارتفاع مدار به كندي كم ميشود و زير حدود 150 كيلومتر ارتفاع مدار به سرعت متلاشي مي‌شود.

فضانوردان هنگامي كه فضاپيمايشان در بازگشت به جو زمين رسيد، كشش را احساس كردند.

منبع :  www.noojum.com