دیکشنری و وستوك (Vostok)


وستوك (Vostok)

وستوك نام مجموعه‌اي شش تايي از فضاپيماهاي پرتاب شده توسط اتحاد جماهير شوروي بود. اين پرتاب‌ها از سال 1961 ميلادي آغاز گرديدند. وستوك 1 اولين انسان، يوري گاگارين را به فضا برد. در طول دو سال بعد پنج كيهان نورد ديگر با فضاپيماي وستوك به مدار دور زمين رفتند. در ميان آنها اولين زني كه به فضا رفت، والنتيناتر شكووا بود.

وستوك از دو قسمت، ناوچه فرودي شامل كابين كيهان نوردان و يك ناوا ابزاري ساخته شده بود.

منبع :  www.noojum.com