دیکشنری آ آرين (Ariane)


آرين (Ariane)

آرين راكتي است كه توسط آژانس فضايي اروپا ساخته شده است. اين موشك عمدتاً براي پرتاب ماهواره‌هاي ارتباطي استفاده مي‌شود. آرين 44 ال با دارا بودن وزن 483 تن قادر به حمل حدود 2/4 الي 7 تن مواد به مدار است. يك مدل جديد از آرين 5 بعد از سال 1995 ميلادي ساخته شد. آرين از گويان فرانسه در امريكاي جنوبي پرتاب مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com