دیکشنری و وويجر (Voyager)


وويجر (Voyager)

وويجر، نام دو فضاپيماي تحقيقاتي بود كه توسط ايالات متحده امريكا در سال 1977 ميلادي پرتاب گرديدند. فضاپيماهاي تحقيقاتي وويجر به گونه‌اي طراحي شده بودند كه به سوي سيارات خارجي پرواز كنند. وويجر در سال 1979 ميلادي به مشتري و در سال 1980 ميلادي به زحل رسيد. پس از آن فضاپيماي مذكور به طرف بيرون منظومه شمسي حركت كرد. وويجر 2 مشتري و زحل را ملاقات نمود و سپس به سمت اورانوس حركت كرد، و در سال 1986 ميلادي از كنار آن گذشت و در سال 1989 ميلادي به نپتون رسيد. سپس اين فضاپيما به طرف بيرون منظومه شمسي حركت كرد.

دانشمندان هنوز در حال دريافت اطلاعاتي از راديوهاي وويجر 2 هستند.

منبع :  www.noojum.com