دیکشنری پ پرواز کردن و فرود آمدن افقی (HOTOL)


پرواز کردن و فرود آمدن افقی (HOTOL)

پرواز کردن و فرود آمدن افقی، (Horizontal Take – Off and Landing) توصیف یک فضاپیمای جدید است. HOTOL  در بریتانیای کبیر در حال توسعه یافتن می باشد. این فضاپیما قادر خواهد بود که مانند یک هواپیما پرواز کند و فرود آید و نیز در فضا قادر به پرواز باشد. HOTOL موتوری از نوع جدید خواهد داشت. این موتور در جو زمین مانند یک جت و در فضا مانند یک راکت کار می کنند. HOTOL بال های کوچکتری نسبت به شاتل فضایی دارد ولی طول بدنۀ آن بیشتر است. HOTOL اولین بار برای پرتاب ماهواره ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

HOTOL بر خلاف شاتل فضایی، یک وسیلۀ منحصر به فرد است.

منبع :  www.noojum.com