دیکشنری و وی-2 (V-2)


وی-2 (V-2)

وی-2 ، راکتی بود که در دهۀ 1930 میلادی در آلمان تولید گردید. سوخت این راکت الکل و اکسیژن مایع بود. وی-2 طولی معادل 14 متر و وزنی برابر 12150 کیلوگرم داشت. پس از جنگ جهانی دوم، دانشمندان مربوط به وی-2 ، به ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی کمک کردند تا بنای تکنولوژی راکت های خود را بر اساس طرح پیشرفته وی-2 توسعه دهند.

وی-2 اولین بار به عنوان یک سلاح، طی جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت.

منبع :  www.noojum.com