دیکشنری ل لایۀ اوزون (ozone layer)


لایۀ اوزون (ozone layer)

لایۀ اوزون، لایه ای از اوزون در حدود 25 کیلومتری بالای جو زمین است. این لایه تشعشعات ماوراء بنفش مضر خورشید را جدا می کند و مانع رسیدن آن به سطح زمین می شود.

دانشمندان نگرانند که حفره های ایجاد شده در لایۀ اوزون ممکن است موجب شود تا مقادیر خطرناکی از تشعشعات ماوراء بنفش به زمین برسند.

منبع :  www.noojum.com