دیکشنری د ديموس (Deimos)


ديموس (Deimos)

ديموس كوچكترين قمر، از دو قمر كوچك مريخ است. عكس‌هايي كه توسط فضاپيما گرفته شده است، نشان مي‌دهد كه ديموس شكل منظمي ندارد. اين قمر درست 15 كيلومتر طول و 10 كيلومتر عرض دارد. ديموس داراي صخره و گودال است و با يك لايه از سنگ و گرد و غبار پوشيده شده است.

ديموس هر 3/30 ساعت يك بار به دور مريخ مي‌گردد.

منبع :  www.noojum.com