دیکشنری ر رصدخانه آرسيبو (Arecibo Observatory)


رصدخانه آرسيبو (Arecibo Observatory)

رصدخانه آرسيبو، يك رصدخانه و محل بشقاب بزرگترين راديو تلسكوپ جهان است. اين رصدخانه در يك دره طبيعي روي زمين در آرسيبو واقع در جزيره پورتوريكو ساخته شده است. اين تلسكوپ قطري معادل 304 متر دارد. رصدخانه آرسيبو قادر به دريافت سيگنال‌هاي ضعيفتر از سيگنال‌هايي است كه بقيه بشقاب‌هاي راديوتلسكوپي قادر به گرفتن آنها هستند.

منبع :  www.noojum.com