دیکشنری ت تایتان (Titan)


تایتان (Titan)

تایتان نام گروهی از راکت ها بود که به وسیلۀ ایالات متحدۀ امریکا مورد استفاده قرار گرفتند. تایتان برای پرتاب فضاپیماهای مدار کرد جمینی نیز مورد استفاده قرار گرفتند. پس از آن یک راکت تایتانِ قدرتمندتر، برای پرتاب فضاپیماهای تحقیقاتی وایکینگ به مریخ و دو مأموریت وویجر به سیاره های خارجی مورد استفاده قرار گرفت.

برنامه هایی در دست اقدام است تا راکت تایتان قدرت کافی برای پرتاب (بارمفید) 75 تن را داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com