دیکشنری ا اسدی ها (لئونیدها) (Leonids)


اسدی ها (لئونیدها) (Leonids)

اسدی ها نامی است که اخترشناسان به رگباری از شهاب های درخشان یا ستارگان ثاقب می دهند. این رگبار شهاب ها هر سال اتفاق می افتند، اما فقط هر 33 سال یکبار می توانند به وضوح دیده شوند. رگبار شهابی اسدی ها در حدود 17 نوامبر رؤیت می شود. این رگبار شهابی در صورت فلکی اسد (شیر) ظاهر می شود. در این رگبار تا تعداد 10 شهاب در یک ساعت وجود دارد.

آخرین رگبار شهابی در 1999 میلادی رؤیت شد.

منبع :  www.noojum.com