دیکشنری آ آنيك (Anik)


آنيك (Anik)

آنيك، نامي است كه به مجموعه‌اي از ماهواره‌هاي ارتباطي كانادا اطلاق مي‌شود. اين نام در پي يك رقابت ملي در كانادا انتخاب گرديد. اولين ماهواره آنيك A-1 بود كه در 17 نوامبر 1972 ميلادي پرتاب شد. آخرين ماهواره‌ها از سري آنيك E مي‌باشند. كانادا اولين كشوري بود كه يك شبكه مخابراتي ماهواره‌اي از خود داشت.

آنيك معادل لغت برادر در زبان اسكيموهاست.

منبع :  www.noojum.com