دیکشنری ا ابزار (instrument)


ابزار (instrument)

ابزار، وسیله ای است که برای انجام یک عمل مورد استفاده قرار می گیرد. این کلمه معمولاً برای توصیف وسایلی که کارهای علمی و اندازه گیری های دقیق را انجام می دهند، به کار می رود. تلسکوپ ها ابزاری بسیار مهم برای اخترشناسان هستند.

آنتن ابزاری است که برای دریافت امواج رادیویی مورد استفاده واقع می گردد.

منبع :  www.noojum.com