دیکشنری چ چايرون (Chiron)


چايرون (Chiron)

تصور مي‌شود كه چايرون يك سيارك باشد. اين سيارك جسمي غير معمولي است، كه در سال 1977 ميلادي كشف شد. چايرون عمدتاً بين مدارهاي زحل و اورانوس مي‌چرخد. 49 سال طول مي‌كشد تا چايرون يك دور در مدار خود بچرخد. 49 سال طول مي‌كشد تا چايرون يك دور در مدار خود بچرخد. برخي از دانشمندان بر اين باورند كه چايرون يكي از درخشانترين اعضاء گروه دور سيارك‌ها است. بقيه سيارك‌ها هنوز كشف نشده‌اند.

منبع :  www.noojum.com