دیکشنری ت ترانزیت (Transit)


ترانزیت (Transit)

ترانزیت نام مجموعه ای از ماهواره ها بود که توسط ایالات متحدۀ امریکا از سال 1960 میلادی پرتاب گردیدند. ترانزیت ها ماهواره های جهت یابی بودند و تحت تملک نیروی دریایی ایالات متحده قرار داشتند. ترانزیت ها به گونه ای طراحی شده بودند تا به نگهداشتن زیر دریایی ها در محدوده دو کیلومتری کمک کنند.

ترانزیت ها اولین ماهواره های جهت یابی دنیا بودند.

منبع :  www.noojum.com