دیکشنری خ خوشه سنبله (Virgo cluster)


خوشه سنبله (Virgo cluster)

خوشه سنبله گروه بزرگي از كهكشان‌هاست. چندين هزار كهكشان در اين خوشه كه درصورت فلكي سنبله قرار دارد، يافت مي‌شوند. خوشبه سنبله بين 50 تا 60 ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد. اين خوشه يكي از كهكشان‌هايي است كه گروه محلي را تشكيل مي‌دهد.

خوشه سنبله اكثراً از كهكشان‌هاي مارپيچي تشكيل شده است.

منبع :  www.noojum.com