دیکشنری پ پروژه آپولو (Apollo Project)


پروژه آپولو (Apollo Project)

پروژه آپولو، پروژه‌اي بود كه ايالات متحده امريكا در آن فرود انسان را بر روي ماه برنامه ريزي كرده بود.

در آن پروژه 17 ماموريت آپولو شركت داشت. شش تاي اول پروازهاي آزمايشي بدون سرنشين بودند. بين سال‌هاي 1969-1972 ميلادي، 6 ماموريت آپولوي ماه بطور موفقيت آميز انجام گرفت. راكت‌هاي ساترن براي پرتاب فضاپيماي آپولو مورد استفاده قرار گرفتند. فضانورداني كه توسط پروژه آپولو به روي ماه پرواز كرده بودند، تجارب بسياري كسب كردند.

فضانوردان در پروژه آپولو چند تكه صخره از ماه به زمين آوردند.

منبع :  www.noojum.com